Archive for the ‘Výsledky’ Category

Vo Zvolene bola Univerziáda. Janckulík z nej má bronz

Posted by: cal1fax on 8. februára 2018