Archive for the ‘Nezaradené’ Category

Pokojné Vianoce a úspešný štart roka 2019

Posted by: cal1fax on 24. decembra 2018

Vonšákovci na VBT Cukrdle Open v Brne

Posted by: cal1fax on 22. mája 2014

Prvý jarný turnaj žiakov za nami

Posted by: cal1fax on 7. mája 2013

Bronz z Trenčína

Posted by: cal1fax on 28. januára 2013